19.02.2018 - Serce i Rozum
 • Zbadaj swoje serce!

 • Bądź aktywny!

 • Odżywiaj się zdrowo!

 • Otwórz swój umysł!

 • Zachowaj równowagę!

W ramach realizacji projektupn.„Serce i rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim” zostanie powołana Powiatowa Rada ds. Zdrowia, która stanowić będzie zespół interdyscyplinarny do tworzenia lokalnej polityki zdrowotnej.

Zostanie opracowana koncepcja działania (kompetencje, zakres, podejmowanie decyzji i rekomendacji), procedura wyboru członków rady oraz plan jej działania.

Zapleczem eksperckim Powiatowej Rady ds. Zdrowia będzie m.in.:

 1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 2. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  w Lublinie
 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 4. jednostki samorządu terytorialnego
 5. podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org