19.02.2018 - Serce i Rozum
  • Zbadaj swoje serce!

  • Bądź aktywny!

  • Odżywiaj się zdrowo!

  • Otwórz swój umysł!

  • Zachowaj równowagę!


 

Realizacja programu profilaktycznego zakłada edukację zarówno mieszkańców powiatu włodawskiego, jak i personelu służby zdrowia. Zostaną przeprowadzone min.:


    Konferencje informacyjno-edukacyjne dla ogółu mieszkańców powiatu włodawskiego.
W ramach realizacji programu zorganizowanych zostanie 8 konferencji informacyjno-edukacyjnych, które odbędą się na terenie gmin powiatu. Tematyka  konferencji dotyczyć będzie profilaktyki chorób układu krążenia zdrowego, stylu życia oraz zasad prawidłowego żywienia w ChUK.  
    Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.
Zaplanowane są 3 spotkania z młodzieżą. Edukacja zdrowotna młodych ludzi w zakresie promocji i profilaktyki chorób układu krążenia połączona będzie z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.
    Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Zorganizowane zostanie spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu z dietetykiem na temat zasad prawidłowego żywienia.
    Warsztaty dla pacjentów ze zidentyfikowanymi ryzykami ChUK i pacjentów po leczeniu szpitalnym.
W trakcie warsztatów opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania ChUK w zakresie zmiany stylu życia, aktywnego wypoczynku, zdrowego gotowania i żywienia.
    Szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów na temat leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości, miażdżycy, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby wieńcowej, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz terapii antynikotynowej.
    Szkolenia pielęgniarek i ratowników medycznych.
Szkolenie dotyczyć będzie stratyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz prozdrowotnego stylu życia , w tym prawidłowych nawyków żywieniowych.


Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org