19.02.2018 - Serce i Rozum
  • Zbadaj swoje serce!

  • Bądź aktywny!

  • Odżywiaj się zdrowo!

  • Otwórz swój umysł!

  • Zachowaj równowagę!W ramach projektu zostanie przeprowadzone szereg działań w ramach promocji zdrowia skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu.


    Konferencje informacyjno-edukacyjne
Zorganizowanych zostanie 8 konferencji informacyjno-edukacyjnych, które odbędą się na terenie gmin powiatu włodawskiego. Tematyka  konferencji dotyczyć będzie profilaktyki chorób układu krążenia oraz zasad prawidłowego żywienia w ChUK.  
   

   Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych
Zaplanowane są trzy spotkania z młodzieżą. Edukacja zdrowotna młodzieży w zakresie promocji i profilaktyki chorób układu krążenia połączona będzie z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.
   

   Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich
Zorganizowane zostanie spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich powiatu włodawskiego z dietetykiem na temat zasad prawidłowego żywienia.


    Promocja w prasie, radiu i Internecie
Zostaną opracowane artykuły prasowe, spoty i audycje radiowe oraz spot internetowy, który emitowany będzie m.in. na stronie internetowej powiatu włodawskiego oraz stronie internetowej projektu www.serceirozum.pl
   

   Mobilny Punkt Kontaktowy ChUK
Mobilny Punkt Kontaktowy ChUK pojawi się na imprezach kulturalnych i sportowych, organizowanych przez gminy i powiat. Będą prowadzone pomiary m.in. ciśnienia tętniczego krwi oraz możliwość skorzystania z porad personelu medycznego.
  

   Festyn zdrowotny
W trakcie festynu promowany będzie zdrowy styl życia.
Proponujemy udział w konkursach i konkurencjach sportowych, zarówno osobom dorosłym, młodzieży, jak i dzieciom. Do Państwa dyspozycji będą lekarze kardiolodzy, diabetolog, dietetyk oraz Mobilny Punkt Kontaktowy ChUK.
Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy kilka atrakcji (dmuchane zamki i dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy).

   Dystrybucja materiałów promocyjnych

Na potrzeby kampanii zostaną opracowane materiały promocyjne, ulotki, plakaty, broszury oraz gadżety promocyjne dla uczestników festynu. Materiały dostępne będą na stronie internetowej projektu, w Mobilnym Punkcie Kontaktowym, w biurze projektu oraz w punktach profilaktyki i monitorowania ChUK na terenie gmin powiatu włodawskiego.

Celem wszystkich podejmowanych działań jest zwiększenie dostępności do opieki i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców powiatu włodawskiego w zakresie czynników ryzyka ChUK i chorób układu krążenia.

Wybierz język

              
  

 

                 

Norweski  Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

www.norwaygrants.org